Visitors now: 32 (Since 01/01/2010: 210150)
Om Oss

Central Jamaat Ahle Sunnat (CJAS) ble stiftet i 1977 under navnet  "Anjuman-e Hanfia". I 1979 ble denne registrert hos fylkesmannen under sitt nåværende navn. Menigheten har pr. i dag over 5000 medlemmer.

Menigheten oppstod som et resultat av behovet for å tilrettelegge til bønn og samlingssted for første generasjonssinnvandrere fra Pakistan. Fra sitt spedet fødsel til i dag har den gjennomgått store strukturelle og kulturelle endringer og fremstår i dag som et av Norges største og mest fremtidsrettet islamsk organisasjon.

De første bønnesamlingene og Quran undervisning ble gjennomført enten i små leiligheter eller utslitte lagerlokaler i Oslo sentrum. Antall medlemmer har vokst jevnt og trutt fra starten av. Fra noen få håndfulle ildsjeler på 70-tallet har CJAS idag over 5000 medlemmer.

Gjennom hele sin livssyklus har CJAS bevart sitt hovedmål, nemlig å tilrettelegge for daglige bønner, fredgasbønnen og  Quranskole for barn mellom 6 og 15 år i tillegg til voksenopplæring.

Den største milepælen i CJAS sin historie ble nådd 11. juni 2006. Menigheten flyttet fra gamle og utslitte lagerlokaler i Urtegata 11 til nytt og moderne Islamsk Kunnskaps- og Kultursenter og Moské som er bygget fra grunnen av i Motzfeldtsgt 10. Med plass til ca. 2500 samtidige bedende.

Visjon & Misjon

CJAS skal tilrettelegge for utøvelse av religion for muslimer i Norge. CJAS skal bidra til kunnskap og forståelse for Islam og dens lære i det norske samfunnet. CJAS som et samfunnsaktør skal målrettet jobbe for å motivere innvandrere generelt og barn og ungdom spesielt til å øke deres kunnskap gjennom utdanning.

Organisasjonsstruktur

All administrativt arbeid i CJAS drives på frivillig basis. Alle fra kjøkkensjefen til styrelderen er involvert på frivillig basis og bruker dedikert tid til å drive daglige aktiviteter i moskéen. Kun hoved imam, vise imam er fulltidsansatte samt noen lærere på timebasis.

CJAS er en demokratisk oppbygd organisasjon. Med en generalforsamling (Majlis-e Amla) som hvert andre år velger et råd bestående av 11 personer og en styrelder. Styrelder igjen velger styrerepresentanter blant generalforsamling. Dette utgjør styret som får ansvar for det administrative og praktiske. Styret rapporterer til rådet som har til formål å dirigere styret i viktige økonomiske og strukturelle avgjørelser.

Aktiviteter

Daglige aktiviteter

 • Fem daglige bønner
 • Kveldsskole for barn
 • Leksehjelp i samarbeid med Røde Kors

Ukentlige aktiviteter

 • Fredagsbønner som samler opp mot 700 personer
 • Quranskole for voksne

Månedlige aktiviteter

 • Spirituelle samlinger

Årlige aktiviteter

 • Ekstraordinære bønneforsamlinger i Ramadan måneden
 • Tilretteleggelse av matservering to ganger i døgnet for de fastende i Ramadan
 • Tilretteleggelse av 10-døgnsopphold i moskéen i siste del av Ramadan
 • Eid ul Fitr: Bønneforsamling og aktiviteter ved slutten av Ramadan
 • Eid ul Adha: Bønneforsamling og aktiviteter parallelt med prilgrim i Mekkah
 • Eid Milad un Nabi: Fødselsdagen til Profeten Muhammad (fred være med han). Tog og aktiviteter fordelt over flere dager
 • Muharram: Ekstraordinære aktiviteter i minne om Karbala-hendelsene

Hver av de årlige aktivitene samler flere tusen muslimer fra mange land.

CJAS er en kjent aktør i det norske samfunnet. Dette medfører at vi har strategisk samarbeid med forskjellige og viktige instanser og aktører i samfunnet. Det inkluderer offentlige og frivillige organisasjoner. Vi har et nært og tett samarbeid med politiet. Og utvikler i disse dager en mer håndfast og strategisk samarbeidsform sammen med politiet i Oslo. Sammen satser på innvandrerungdomm i Oslo. Vi mottar besøk fra flere ulike hold. Mest populære besøk er av skoleklasser og akademiske miljøer i Norge. Vi har flere besøk av andre religiøse aktører både fra inn- og utland samt forskningsmiljøer og offentlige instanser.

Kontakt med forskjellige samunnsaktører og besøk er et prioritert området. Dette arbeidet er et viktig tiltak for å gjøre Islam kjent i det norske samfunnet samt fremme forståelse og gjensidig toleranse.

I januar 2007 etablerte CJAS i samarbeid med Oslo Røde Kors et leksehjelp prosjekt. Prosjektet er også kjent som "Moské leksehjelp". Dette prosjektet er unik i sitt slag og har fanget stor oppmerksomhet i det offentlige rom i Oslo. Leksehjelp drives tre ganger i uken på kveldstid hvor alle uansett bakgrunn er velkommen.