Tjenester

Moskeen tilbyr alle religiøse tjenester og vårt mål er å være et senter for kunnskap om Islam. I tillegg til de tjenester som er listet her har vi daglig bønn, fredagsbønn med preken og andre religiøse foredrag og samlinger. Følg oss på facebook for oppdateringer.

Moskeomvisning

Vi tar imot skoleklasser for omvisning i moskeen. Under omvisningen får elevene blant annet høre om grunnleggende elementer i islamsk tro.

Vielse / Nikah

Våre imamer kan utføre vigsel / nikah. Når du skal gifte deg må du først søke om prøvingsattest fra skattekontoret / folkeregisteret. 

Gravferd

Vi gjennomfører begravelsesbønn / Salat-ul janazah. Våre imamer kan også veilede i gjennomføringen av de siste ritualer.

Bibliotek

Vi har et stort bibliotek, med mange bind islamsk litteratur på arabisk, urdu, engelsk og norsk. ​Biblioteket er tilgjengelig for de som ønsker å bruke, men vi tilbyr ikke hjemlån.