Røde kors med leksehjelp i moskeen

Røde kors har startet et omfattende leksehjelpprosjekt i moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat. Byrådet i Oslo har bidratt med en halv million til prosjektet. Statsministeren og byrådet jubler, men barneombudet er betenkt.